Giới thiệu về CSDL Spinger

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ SPRINGER

Springer Nature là nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới, cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông tin sáng tạo. Hiện Springer đã phát triển hoạt động tại 20 quốc gia ở Châu Âu, Mỹ và khu vực Châu Á, với hơn 5,000 nhân viên.

Trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Y dược (STM), Springer Nature xuất bản hơn 3,000 tạp chí và hơn 6,000 cuốn sách mỗi năm, được xem là bộ sưu tập sách Khoa học, Công nghệ, Y dược lớn nhất toàn cầu.

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung  bao gồm 4.178 sách điện tử được xuất bản từ năm 2013 đến năm 2018. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.


Tài liệu:

  1. Link đăng kí tài khoản sử dụng CSDL Springer
  2. Link truy cập: https://link.springer.com/
  3. Hướng dẫn sử dụng CSDL Springer
  4. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản truy cập từ xa CSDL Springer
  5. Danh mục CSDL Springer

Bạn đọc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua Zalo: Cô Khuê: 0938831887, Thầy Nam: 0962921829