Nội qui sử dụng

NỘI QUY CHUNG CỦA THƯ VIỆN

1. Thẻ sinh viên kết hợp thẻ thư viện(Thẻ nhựa)
          - Được cấp khi sinh viên nhập học.
          - Hiện đã cấp cho sinh viên hệ chính quy năm học: 2011-2015 đến nay.
          - Kể từ năm học 2011 sẽ cấp cho sinh viên các hệ chính quy, và phi chính quy.
2. Trách nhiệm của bạn đọc.
    a.  Khi vào Thư viện:
         - Xuất trình Thẻ thư viện, thẻ sinh viên, thẻ học viên cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của Thư viện nhưng có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu Thư viện thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tùy thân khác.
          - Gửi cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.
     b. Trong Thư viện:
          - Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.
          - Thực hiện nếp sống văn minh.
          - Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung  và   môi trường, cảnh quan Thư viện.
          - Bảo vệ tài sản của Thư viện:

             + Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;
             + Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của Thư viện.
           - Không được vào các khu vực dành riêng cho cán bộ Thư viện nếu không có nhiệm vụ.
     c. Khi ra khỏi thư viện:
          - Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện).
          - Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.
3.  Sử dụng tài liệu Thư viện.

            Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình Thẻ Thư viện
     a.  Đọc tại chỗ:
          - Mỗi lần chỉ được chọn 05 cuốn sách, hoặc 05 tờ báo, hoặc 05 loại tạp chí, đọc xong phải để đúng nơi quy định rồi mới được rút tài liệu đọc tiếp.
          - Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;
          - Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện.
     b.  Mượn về nhà:
          - Mỗi lần được mượn tối đa 10 tài liệu.
          - Đặt cọc tiền sách theo quy định của thư viện.
          - Thời gian mượn tối đa là 05 tháng. Quá hạn sẽ bị phạt theo quy định.
     c. Sử dụng máy tính tra cứu:

         - Không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác. Nghiêm cấm vào các website không lành mạnh, không chat, không xem phim, không chơi game... Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính trong thư viện.
     d. Sao chụp tài liệu trong thư viện:

           Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định tại phòng photo của Thư viện.
4.  Phí và lệ phí thư viện.

      Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của Thư viện theo quy định
5.  Xử lý vi phạm.

      Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:
      Thu hồi thẻ Thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; Xử lý hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:
          - Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện.
          - Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện.

Mức phạt và bồi thường theo quy định của thư viện
Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này.