Giáo trình
657.610711 LE-O
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp /
DDC 657.610711
Tác giả CN Lê Thị Tú Oanh
Nhan đề Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / TS. Trần Thị Thu Phong
Thông tin xuất bản H. : Lao động - xã hội, 2020
Mô tả vật lý 364tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán các khoản nguồn vốn, kinh phí; kế toán các khoản thu - chi; báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Môn học Kế toán hành chính sự nghiệp-7C4136.17
Môn học Kế toán hành chính sự nghiệp-7E4104.22
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 06102200-14
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174056
0021
004DE63E859-D199-4079-B686-CD2AAD7C0732
005202308211027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20230821102729|btdnam|c20230808144013|dtdnam|y20201124214651|zdtktrang
082 |a657.610711|bLE-O
100 |aLê Thị Tú Oanh
245 |aGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / |cTS. Trần Thị Thu Phong
260 |aH. : |bLao động - xã hội, |c2020
300 |a364tr. ; |c24cm
520 |aTrình bày tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán các khoản nguồn vốn, kinh phí; kế toán các khoản thu - chi; báo cáo tài chính
653 |aKế toán
653 |aBáo cáo tài chính
653 |aHành chính sự nghiệp
692|aKế toán hành chính sự nghiệp|b7C4136.17
692|aKế toán hành chính sự nghiệp|b7E4104.22
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 06102200-14
890|a15|b32
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102200 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 1 Hạn trả:25-10-2023
2 06102201 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 2 Hạn trả:11-12-2023
3 06102202 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 3 Hạn trả:23-11-2023
4 06102203 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 4 Hạn trả:01-11-2023
5 06102204 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 5
6 06102205 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 6 Hạn trả:25-10-2023
7 06102206 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 7
8 06102207 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 8 Hạn trả:20-10-2023
9 06102208 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 9 Hạn trả:25-10-2023
10 06102209 Kho Khoa Kinh tế 657.610711 LE-O Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào