Giáo trình
345.597 NG-B
Giáo trình luật tố tụng dân sự việt nam /
DDC 345.597
Tác giả CN Nguyễn, Công Bình
Nhan đề Giáo trình luật tố tụng dân sự việt nam / TS. Nguyễn Công Bình
Lần xuất bản tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 538 tr ; 22 cm
Tùng thư Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa tự do luật tố tụng
Từ khóa tự do tố tụng dân sự Việt nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07112411-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179837
0021
0048A60ABF1-F465-4AFE-985B-F1F9D4D51F9F
005202308101601
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230810160136|ztcphuong
082 |a345.597|bNG-B
100 |aNguyễn, Công Bình
245 |aGiáo trình luật tố tụng dân sự việt nam / |cTS. Nguyễn Công Bình
250 |atái bản lần thứ 20
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a538 tr ; |c22 cm
490 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
653 |aluật tố tụng
653 |atố tụng dân sự Việt nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07112411-2
890|a2|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112411 Kho Khoa Luật 345.597 NG-B Giáo trình 1
2 07112412 Kho Khoa Luật 345.597 NG-B Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào