Giáo trình
343.59707210711 NG-A
Giáo trình luật cạnh tranh /
DDC 343.59707210711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Nhan đề Giáo trình luật cạnh tranh / PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 386 tr ; 21 cm
Tùng thư Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Từ khóa tự do Tập trung kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình luật cạnh tranh
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07112407-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179836
0021
0049D558EDD-D36B-4C87-B9D6-547ABE91FBF0
005202308101554
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230810155405|ztcphuong
082 |a343.59707210711 |bNG-A
100 |aNguyễn, Thị Vân Anh
245 |aGiáo trình luật cạnh tranh / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2021
300 |a386 tr ; |c21 cm
490 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
653 |aLuật cạnh tranh
653 |aCạnh tranh
653 |aTập trung kinh tế
653 |aGiáo trình luật cạnh tranh
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07112407-8
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112407 Kho Khoa Luật 343.59707210711 NG-A Giáo trình 1
2 07112408 Kho Khoa Luật 343.59707210711 NG-A Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào