Giáo trình
344.597 NG-C
Giáo trình luật lao động Việt Nam
DDC 344.597
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Trí
Nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam
Nhan đề tập 2
Nhan đề PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 212 tr. ; 22 cm
Tùng thư Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa tự do Luật lao động
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07112401-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179833
0021
00487660C45-090F-4A0F-A1A6-4541DE9FB727
005202308101544
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230810154437|ztcphuong
082 |a344.597|bNG-C
100 |aNguyễn, Hữu Trí
245 |aGiáo trình luật lao động Việt Nam
245|ntập 2
245|cPGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, PGS.TS. Trần Thị Thúy Lâm
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a212 tr. ; |c22 cm
490|aTrường Đại học Luật Hà Nội
653 |aLuật lao động
653 |aGiáo trình
700|aTrần, Thị Thúy Lâm
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07112401-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112401 Kho Khoa Luật 344.597 NG-C Giáo trình 1
2 07112402 Kho Khoa Luật 344.597 NG-C Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào