Giáo trình
346.597 NG-T
Giáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam/.
DDC 346.597
Tác giả CN Nguyễn ,Viết Tý
Nhan đề Giáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam/. PGS.TS Nguyễn Viết Tý, TS. Nguyễn Thị DungTập 1; /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội; : Tư pháp, 2022;
Mô tả vật lý 503tr; 22cm;
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Giáo Trình
Từ khóa tự do Luật Thương Mại
Từ khóa tự do Giáo Trình Luật Thương Mại
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07112399-400
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179809
0021
004C1D84558-0D10-4F2E-AAE7-6AC94075FBFD
005202308090958
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230809095819|ztcphuong
082 |a346.597|bNG-T
100 |aNguyễn ,Viết Tý
245 |aGiáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam/. |pTập 1; / |cPGS.TS Nguyễn Viết Tý, TS. Nguyễn Thị Dung
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội; : |bTư pháp, |c2022;
300 |a503tr; |c22cm;
653 |aLuật
653 |aGiáo Trình
653 |aLuật Thương Mại
653 |aGiáo Trình Luật Thương Mại
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07112399-400
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112399 Kho Khoa Luật 346.597 NG-T Giáo trình 1
2 07112400 Kho Khoa Luật 346.597 NG-T Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào