Giáo trình
340.9 GIA
Giáo trình Tư Pháp quốc tế /
DDC 340.9
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Tư Pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2021
Mô tả vật lý 583 tr
Mô tả vật lý 22 cm
Tóm tắt Khái niệm, nguồn gốc của tư pháp quốc tế. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu, hợp đồng, thanh toán quốc tế, thừa kế, quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động, tố tụng dân sự và trọng tài thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình-Tư pháp quốc tế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07112394
000 00000nam a2200000 4500
00179805
0021
004E4E4CF62-4DE3-4F8E-AEB1-6E77D6DB10CD
005202308090919
008140407s2021 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c40000 vnd
039|y20230809091919|ztcphuong
041 |avie
044 |avm|
082|a340.9|bGIA
110 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình Tư Pháp quốc tế / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aH. : |bTư pháp, |c2021
300|a583 tr
300|c22 cm
520 |aKhái niệm, nguồn gốc của tư pháp quốc tế. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu, hợp đồng, thanh toán quốc tế, thừa kế, quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động, tố tụng dân sự và trọng tài thương mại quốc tế
653 |aGiáo trình|aTư pháp quốc tế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07112394
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112394 Kho Khoa Luật 340.9 GIA Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào