Giáo trình
PH-T 428
GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁC MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
DDC PH-T
Tác giả CN Phạm,Thị Thinh
Nhan đề GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁC MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Lần xuất bản 11
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 279tr. ; 14.5 x 20.5 cm
Từ khóa tự do Đường Lối
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học ĐƯỜNG LỐI CÁC MẠNG CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101115
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176689
0021
00482F5BFFD-662B-4613-81A7-9D0F7A3314C0
005202304061559
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20230406155928|bntanguyet|c20230331105049|dntanguyet|y20230331094436|zntanguyet
082 |aPH-T|b428
100 |aPhạm,Thị Thinh
245 |aGIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁC MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
250 |a11
260 |aH. : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a279tr. ; |c14.5 x 20.5 cm
653 |aĐường Lối
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aĐƯỜNG LỐI CÁC MẠNG CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101115
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101115 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 428 PH-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào