Giáo trình
000 NG-D
Kiểm thử website bán hàng và quản trị cho Dango Shop /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Duyên; Nguyễn, Thị Hường
Nhan đề Kiểm thử website bán hàng và quản trị cho Dango Shop / Nguyễn Thị Kim Duyên; Nguyễn Thị Hường; GVHD: ThS. Lê Hữu Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 75 ; A4
Từ khóa tự do Website bán hàng
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ phần mềm
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101072
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176672
0021
00490F2F443-6C78-45CC-88F9-EE006A016FA5
005202303301733
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230330173332|bntanguyet|y20230330130426|zntanguyet
082 |a000|bNG-D
100 |aNguyễn, Thị Kim Duyên; Nguyễn, Thị Hường
245 |aKiểm thử website bán hàng và quản trị cho Dango Shop / |cNguyễn Thị Kim Duyên; Nguyễn Thị Hường; GVHD: ThS. Lê Hữu Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a75 ; |cA4
653 |aWebsite bán hàng
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ phần mềm
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101072
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101072 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-D Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào