Giáo trình
420 CA-K
Navigate C1 Advanced Teacher's Guide with teacher's Support and Resource disc and Photocopiable Materials /
DDC 420
Tác giả CN Appleby, Rachel
Nhan đề Navigate C1 Advanced Teacher's Guide with teacher's Support and Resource disc and Photocopiable Materials / Rachel Appleby
Thông tin xuất bản United Kingdom : Oxford University Press, 2016
Mô tả vật lý 261 p.
Tác giả(bs) CN Rawdon Wyatt
Tác giả(bs) CN Sarah Walker
Tác giả(bs) CN Catherine Walter
Tác giả(bs) CN Jill Hadfield
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103358
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176461
0021
00450DB634A-52C7-4DD3-B9A7-4AC7428F753E
005202212021534
008
0091 0
020|a9780194566933
039|y20221202153406|zdtmkhue
082 |a420|bCA-K
100 |aAppleby, Rachel
245 |aNavigate C1 Advanced Teacher's Guide with teacher's Support and Resource disc and Photocopiable Materials / |cRachel Appleby
260 |aUnited Kingdom : |bOxford University Press, |c2016
300 |a261 p.|eAudio CD included
700 |aRawdon Wyatt
700 |aSarah Walker
700|aCatherine Walter
700|aJill Hadfield
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103358
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103358 Kho Khoa Tiếng Anh 420 CA-K Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào