Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DO-L
Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Pacifica, khách sạn Pan Pacific Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Đỗ, Mai Ly
Nhan đề Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Pacifica, khách sạn Pan Pacific Hà Nội / Đỗ Mai Ly; GVHD ThS Trần Thị Nguyệt Quế
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ
Từ khóa tự do Khách sạn Pan Pacific Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà hàng Pacifica
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173999
0028
004811E0C95-4DD3-459B-B7AE-61838C6A8AD4
005202010281535
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201028013459|bdtmkhue|y20201028012413|zdtmkhue
082 |a910|bDO-L
100 |aĐỗ, Mai Ly
245 |aThực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Pacifica, khách sạn Pan Pacific Hà Nội / |cĐỗ Mai Ly; GVHD ThS Trần Thị Nguyệt Quế
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a73 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aDịch vụ
653 |aKhách sạn Pan Pacific Hà Nội
653 |aNhà hàng Pacifica
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/domaily/domaily_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào