Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DO-H
Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế INBOUND tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bạn Đồng Hành - A Travel mate /
DDC 910
Tác giả CN Đoàn, Việt Hưng
Nhan đề Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế INBOUND tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bạn Đồng Hành - A Travel mate / Đoàn Việt Hưng; GVHD ThS Trần Thị Nguyệt Quế
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 89 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound
Từ khóa tự do A Travel mate
Từ khóa tự do Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bạn Đồng Hành
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173997
0028
0044E7AC39F-1AB2-4A06-9F52-E84425717D3F
005202010281502
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201028010236|bdtmkhue|y20201028004012|zdtmkhue
082 |a910|bDO-H
100 |aĐoàn, Việt Hưng
245 |aGiải pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế INBOUND tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Bạn Đồng Hành - A Travel mate / |cĐoàn Việt Hưng; GVHD ThS Trần Thị Nguyệt Quế
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a89 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aKinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound
653 |aA Travel mate
653 |aCông ty TNHH Thương mại và du lịch Bạn Đồng Hành
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/doanviethung/doanviethung_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào