Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DA-H
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỰỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SKYLINE - KHÁCH SẠN TIRANT HÀ NỘI /
DDC 910
Tác giả CN Đậu, Thị Hằng
Nhan đề MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỰỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SKYLINE - KHÁCH SẠN TIRANT HÀ NỘI / Đậu Thị Hằng; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 80 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Khách sạn Tirant Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà hàng Skyline
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173996
0028
004187B0C0A-F6AA-4E94-B1FD-2F628A199EEE
005202010281432
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201028003249|bdtmkhue|y20201028000702|zdtmkhue
082 |a910|bDA-H
100 |aĐậu, Thị Hằng
245 |aMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỰỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SKYLINE - KHÁCH SẠN TIRANT HÀ NỘI / |cĐậu Thị Hằng; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a80 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChất lượng dịch vụ
653 |aKhách sạn Tirant Hà Nội
653 |aNhà hàng Skyline
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/dauthihang/dauthihang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào