Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DA-A
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch di tích Chùa Đậu - Thường Tín, Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Đặng, Phương Anh
Nhan đề Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch di tích Chùa Đậu - Thường Tín, Hà Nội / Đặng Phương Anh; GVHD PGS.TS Đặng Văn Bài
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa du lịch
Thuật ngữ chủ đề Phát triển du lịch
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Thường Tín
Từ khóa tự do Di tích Chùa Đậu
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173995
0028
004CEEC2C87-31AD-445C-84EE-5F19CF15FE62
005202010281347
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201027234658|bdtmkhue|y20201027234029|zdtmkhue
082 |a910|bDA-A
100 |aĐặng, Phương Anh
245 |aĐánh giá tiềm năng phát triển du lịch di tích Chùa Đậu - Thường Tín, Hà Nội / |cĐặng Phương Anh; GVHD PGS.TS Đặng Văn Bài
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a66 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa du lịch
650 |aPhát triển du lịch
653 |aHà Nội
653 |aThường Tín
653 |aDi tích Chùa Đậu
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/dangphuonganh/dangphuonganh_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào