Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 CH-H
Nâng cao chât lượng chương trình du lịch "Tinh hoa ẩm thực Phố cổ Hà Nội" /
DDC 910
Tác giả CN Chử, Thị Diệu Hương
Nhan đề Nâng cao chât lượng chương trình du lịch "Tinh hoa ẩm thực Phố cổ Hà Nội" / Chử Thị Diệu Hương; GVHD TS. Nguyễn Thị Thu Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chương trình du lịch
Từ khóa tự do Ẩm thực
Từ khóa tự do Ẩm thực phố cổ Hà Nội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173994
0028
004494F9D78-1725-4DE0-9885-4545BDE261C8
005202010281125
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20201027212457|bdtmkhue|y20201027203928|zdtmkhue
082 |a910|bCH-H
100 |aChử, Thị Diệu Hương
245 |aNâng cao chât lượng chương trình du lịch "Tinh hoa ẩm thực Phố cổ Hà Nội" / |cChử Thị Diệu Hương; GVHD TS. Nguyễn Thị Thu Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a60 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Du Lịch
650 |aChương trình du lịch
653 |aẨm thực
653 |aẨm thực phố cổ Hà Nội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2018/chuthidieuhuong/chuthidieuhuong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào