Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
370 BU-L
Xây dựng khung năng lực cho giảng viên giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-18 :
DDC 370
Tác giả CN Bùi, Thị Lự
Nhan đề Xây dựng khung năng lực cho giảng viên giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-18 : Báo cáo Tổng kết Đề tài nghiên cứu và Công nghệ cấp Trường / ThS Bùi Thị Lự
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Từ khóa tự do Giảng viên
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giảng dạy trực tuyến
Từ khóa tự do Xây dựng khung năng lực
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Nga
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lan Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai Phương
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Đồng Thị Toàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Tuân
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700070
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173990
0029
0040516B2ED-4B8B-4303-A1EC-66B111D27A1A
005202010050959
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201004195948|bdtmkhue|y20201002011411|zdtmkhue
082 |a370|bBU-L
100 |aBùi, Thị Lự
245 |aXây dựng khung năng lực cho giảng viên giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số MHN2019-18 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài nghiên cứu và Công nghệ cấp Trường / |cThS Bùi Thị Lự
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a88 tr. ; |cA4
653 |aGiảng viên
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiảng dạy trực tuyến
653 |aXây dựng khung năng lực
700 |aBùi Thị Nga
700|aTrần Thị Lan Thu
700|aNguyễn Thị Mai Phương
700|aVũ Thị Hồng Nhung
700|aĐồng Thị Toàn
700|aNguyễn Đình Tuân
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700070
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/370/buithilu/buithilu_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700070 Kho Kết quả NCKH 370 BU-L Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1