Kết quả NCKH
910 VU-D
Nghiên cứu xây dựng khung tài liệu "Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm". Mã số MHN 2019-06 :
DDC 910
Tác giả CN Vũ, An Dân
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng khung tài liệu "Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm". Mã số MHN 2019-06 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / Vũ An Dân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm
Từ khóa tự do Xây dựng khung tài liệu
Tác giả(bs) CN ThS Vũ Hương Giang (Thư ký)
Tác giả(bs) CN ThS Nguyễn Hoàng Linh
Tác giả(bs) CN ThS Nguyễn Thị Thuyết
Tác giả(bs) CN ThS Phạm Thị Thanh Hoan
Tác giả(bs) CN ThS Trần Thu Phương
Tác giả(bs) CN TS Nguyễn Thị Thu Mai
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700069
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173989
0029
004D6530890-CA06-45B3-80E9-DFAA6F4FF116
005202010021121
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001212127|zdtmkhue
082 |a910|bVU-D
100 |aVũ, An Dân
245 |aNghiên cứu xây dựng khung tài liệu "Nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm". Mã số MHN 2019-06 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / |cVũ An Dân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a66 tr. ; |cA4
653 |aNghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm
653 |aXây dựng khung tài liệu
700 |aThS Vũ Hương Giang (Thư ký)
700|aThS Nguyễn Hoàng Linh
700|aThS Nguyễn Thị Thuyết
700|aThS Phạm Thị Thanh Hoan
700|aThS Trần Thu Phương
700|aTS Nguyễn Thị Thu Mai
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700069
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700069 Kho Kết quả NCKH 910 VU-D Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào