Giáo trình
343.597 NG-P
Luật kinh tế Việt Nam /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Như Phát
Nhan đề Luật kinh tế Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Như Phát
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 316tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172993
0021
004D5AF4C10-F71B-4422-BE68-2CD82995E5A6
005201910071446
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20191007144625|btdnam|c20191007142336|dtdnam|y20191007142246|ztdnam
082 |a343.597|bNG-P
100 |aNguyễn, Như Phát
245 |aLuật kinh tế Việt Nam / |cPGS.TS. Nguyễn Như Phát
260 |aHà Nội. : |bĐại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a316tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aLuật
653 |aLuật kinh tế
653 |aKinh tế
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatkinhtevietnam/luatkinhtevietnam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào