Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-T
Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Thị Minh Thư
Nhan đề Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình / Phạm Thị Minh Thư; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, cũng như ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp; Trình bày thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình
Từ khóa tự do Bảo hiểm thất nghiệp
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Người sử dụng lao động
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101140
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103284
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172651
0027
004292CCFE8-2AF4-4EF3-90FB-5748A2CCDA15
005201908191631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190819163107|bdtmkhue|y20190426102212|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-T
100 |aPhạm, Thị Minh Thư
245 |aPháp luật về bảo hiểm thất nghiệp từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình / |cPhạm Thị Minh Thư; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a85 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aLuận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, cũng như ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp; Trình bày thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Ninh Bình
653 |aBảo hiểm thất nghiệp
653 |aNgười lao động
653 |aNgười sử dụng lao động
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101140
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103284
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/phamthiminhthu/phamthiminhthu_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103284 Kho Khoa Luật 343.67 PH-T Luận văn 1
2 08101140 Kho Luận văn 343.67 PH-T Luận văn 2
  1 of 1