Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
335.4346 GIA
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
DDC 335.4346
Tác giả CN Đặng, Xuân Kỳ
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003.
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đạo đức, nhân văn, văn hoá và vấn đề vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Tác giả(bs) CN Song Thành
Tác giả(bs) CN Vũ Khiêu
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(32): 01100928-34, 01100936-44, 01100946-9, 01102776-7, 01103839, 01104887-9, 01104928, 01104947-9, 01104960, 01105002
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(5): 06100448-9, 06101083-4, 06101086
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102712
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(2): 01100935, 01100945
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122730
0021
004120E3E32-964E-41D2-8D74-C9D9B65AB10F
005201512181013
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20151218101240|btrangdk|c20141218114410|dHOU06|y20141215111146|zHOU08
082 |a335.4346|bGIA
100|aĐặng, Xuân Kỳ
245 |aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2003.
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
520 |aKhái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đạo đức, nhân văn, văn hoá và vấn đề vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aLý luận chính trị
700|aSong Thành
700|aVũ Khiêu
852|a01|bKho Giáo trình|j(32): 01100928-34, 01100936-44, 01100946-9, 01102776-7, 01103839, 01104887-9, 01104928, 01104947-9, 01104960, 01105002
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(5): 06100448-9, 06101083-4, 06101086
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102712
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(2): 01100935, 01100945
890|a40|b27|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102777 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 34
2 01100928 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 1
3 01100929 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 2
4 01100930 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 3
5 01100931 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 4
6 01100932 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 5
7 01100933 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 6
8 01100934 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 7
9 01100935 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 335.4346 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:21-09-2020
10 01100936 Kho Giáo trình 335.4346 GIA Giáo trình 9
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào