Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.402 BU-H
Kỹ thuật nhiệt :
DDC 621.402
Tác giả CN Bùi, Hải
Nhan đề Kỹ thuật nhiệt : Sách kỉ niệm 50 năm thành lập trường ĐH Bách Khoa Hà nội / PGS.TS. Bùi Hải, Trần Thế Sơn
Lần xuất bản In lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 218 tr ; 27 cm
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Kỹ thuật nhiệt
Từ khóa tự do Nhiệt
Tác giả(bs) CN Trần, Thế Sơn
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01207260-1
000 00000nam a2200000 4500
0012074
0022
0044184
005201501190900
008100114s2006 vm| be 000 0 vie d
0091 0
039|a20150119085930|bhou06|c20150115160026|dhou10|y20140830225602|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082|a621.402|bBU-H
100 |aBùi, Hải|uPGS.TS
245 |aKỹ thuật nhiệt : |bSách kỉ niệm 50 năm thành lập trường ĐH Bách Khoa Hà nội / |cPGS.TS. Bùi Hải, Trần Thế Sơn
250 |aIn lần thứ 7 có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a218 tr ; |c27 cm
653 |aĐiện tử
653 |aKỹ thuật
653 |aKỹ thuật nhiệt
653 |aNhiệt
7000 |aTrần, Thế Sơn|ePGS.TS
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01207260-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01207260 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 1
2 01207261 Kho Sách TK Tiếng Việt 621.402 BU-H Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào