Sách TK Ngoại Văn
006.7 SA-S
Computer Graphics And Multimedia /
DDC 006.7
Tác giả CN Sahoo, Sri Ramesh Chandra
Nhan đề Computer Graphics And Multimedia / Sri Ramesh Chandra Sahoo
Thông tin xuất bản USA : DTE&T,Odisha, 2008
Mô tả vật lý 98 p. ; A4
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do đa phương tiện
Từ khóa tự do CNTT
Môn học công nghệ đa phương tiện
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179603
0023
00470F35316-7D9B-4192-B5EA-B98601B39A4C
005202308161358
008081223s2008 xxu eng
0091 0
039|a20230816135852|btdnam|y20230615182342|zntanguyet
082 |a006.7|bSA-S
100 |aSahoo, Sri Ramesh Chandra
245 |aComputer Graphics And Multimedia / |cSri Ramesh Chandra Sahoo
260 |aUSA : |bDTE&T,Odisha, |c2008
300 |a98 p. ; |cA4
653 |aCông nghệ thông tin
653 |ađa phương tiện
653 |aCNTT
690 |acông nghệ đa phương tiện
692|aCông nghệ đa phương tiện|b7E1028.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào