Sách TK Ngoại Văn
006.6 CO-E
3D for Graphic Designers /
DDC 006.6
Tác giả CN Connell, Ellery
Nhan đề 3D for Graphic Designers / Ellery Connell
Thông tin xuất bản Indiana. : John Wiley & Sons, Inc., 2011
Mô tả vật lý 639 p. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do Công nghệ đa phương tiện
Môn học Thiết kế đồ họa
Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179194
0023
0047F979469-819C-432F-BD84-6334316BC0A0
005202308161436
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|a20230816143651|btdnam|y20230516101902|zntanguyet
082 |a006.6|bCO-E
100 |aConnell, Ellery
245 |a3D for Graphic Designers / |cEllery Connell
260 |aIndiana. : |bJohn Wiley & Sons, Inc., |c2011
300 |a639 p. ; |c24 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aThiết kế đồ họa
653 |aCNTT
653 |aCông nghệ đa phương tiện
690 |aThiết kế đồ họa
690 |aThiết kế đồ họa nâng cao
692|aThiết kế đồ họa nâng cao|b7E1046.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào