Sách TK Ngoại Văn
006.7 CH-N
Digital Multimedia :
DDC 006.7
Tác giả CN Chapman, Nigel
Nhan đề Digital Multimedia : Nigel Chapman, Jenny Chapman
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản Chichester : , 2004. - xix, 679p. : illus ; 23cm : John Wiley and Sons, Limited, 2004
Mô tả vật lý 679 p ; 23 cm
Môn học Công nghệ đa phương tiện
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01300717
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129017
0023
0047B18FE68-FCC9-47BD-BB5B-DDF28ABDF106
005202308111345
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20230811134552|btdnam|c20230417140619|dtdnam|y20150211132655|znamtd
082 |a006.7|bCH-N
100 |aChapman, Nigel
245 |aDigital Multimedia : |b Nigel Chapman, Jenny Chapman
250 |a2nd ed.
260 |aChichester : , 2004. - xix, 679p. : illus ; 23cm : |bJohn Wiley and Sons, Limited, |c2004
300 |a679 p ; |c23 cm
690|aCông nghệ đa phương tiện
692|aCông nghệ đa phương tiện|bĐTMT 520
852 |a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01300717
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01300717 Kho Sách TK Ngoại Văn 006.7 CH-N Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào