Sách TK Tiếng Việt
330 NG-T
Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỷ 21 /
DDC 330
Tác giả CN Ngô, Quý Tùng
Nhan đề Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỷ 21 / Ngô Quý Tùng
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý 419tr ; 21cm
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Tri thức
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05100236
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141302
0022
004369FB116-6650-45D9-9F1B-AA6477905FBB
005201511251055
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20151125105544|bvulemy|c20151125105450|dvulemy|y20151106101222|zvulemy
082 |a330|bNG-T
100 |aNgô, Quý Tùng
245 |aKinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỷ 21 / |cNgô Quý Tùng
260 |bChính trị Quốc gia, |c2000
300 |a419tr ; |c21cm
653 |aCông nghệ
653|aTri thức
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05100236
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05100236 Kho Khoa Du lich 330 NG-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào