Sách TK Tiếng Việt
341.7 AIS
Ai sở hữu kinh tế tri thức? / :
DDC 341.7
Nhan đề Ai sở hữu kinh tế tri thức? / : Tiếng nói bè bạn : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Thanh, Peter Drahos, John Braithwaite..
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 187tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu quá trình chủ nghĩa tư bản sở hữu kinh tế tri thức và đang sử dụng tri thức đó để làm giàu, để bóc lột các nước nghèo, để thực hiện mưu đồ bá quyền thế giới và đề ra phương hướng đoàn kết đấu tranh của các nước đang phát triển vì một trật tự thế giới công bằng hơn
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tri thức
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05100011
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141301
0022
0042462D0BE-D22E-487F-9B99-7C090E81D8D2
005201512010902
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20151201090210|bhonghanh|y20151106101039|zvulemy
082 |a341.7|bAIS
245 |aAi sở hữu kinh tế tri thức? / : |bTiếng nói bè bạn : Sách tham khảo / |cNguyễn Văn Thanh, Peter Drahos, John Braithwaite..
260 |bChính trị Quốc gia, |c2005
300 |a187tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu quá trình chủ nghĩa tư bản sở hữu kinh tế tri thức và đang sử dụng tri thức đó để làm giàu, để bóc lột các nước nghèo, để thực hiện mưu đồ bá quyền thế giới và đề ra phương hướng đoàn kết đấu tranh của các nước đang phát triển vì một trật tự thế giới công bằng hơn
653 |aKinh tế
653 |aTri thức
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05100011
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05100011 Kho Khoa Du lich 341.7 AIS Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào