Sách TK Tiếng Việt
330 XU-D
Hành trang tri thức thế kỷ XXI :
DDC 330
Tác giả CN Xuân, Du
Nhan đề Hành trang tri thức thế kỷ XXI : Kinh tế, 3
Nhan đề Xuân Du, Đào Dục, Lê Huy Hòa, Trần Thanh, Phạm Thiều
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin, 2003
Mô tả vật lý 276tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thế kỷ XXI
Từ khóa tự do Tri thức
Từ khóa tự do Hành trang
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06100679
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138140
0022
004EF6FCAB1-9CE1-44B4-ADF9-25771D215E3F
005201508191011
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20150819101114|btrangdk|y20150819101009|ztrangdk
082 |a330|bXU-D
100 |aXuân, Du
245 |aHành trang tri thức thế kỷ XXI : |bKinh tế, |p3
245|cXuân Du, Đào Dục, Lê Huy Hòa, Trần Thanh, Phạm Thiều
260 |aH. : |bVăn hóa thông tin, |c2003
300 |a276tr. ; |c19cm.
653 |aKinh tế
653 |aThế kỷ XXI
653 |aTri thức
653 |aHành trang
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06100679
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06100679 Kho Khoa Kinh tế 330 XU-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào