Sách TK Tiếng Việt
229.592 NG-N
Đạo cao đài tri thức cơ bản /
DDC 229.592
Tác giả CN Nguyễn, Minh Ngọc
Nhan đề Đạo cao đài tri thức cơ bản / TS. Nguyễn Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Nxb Từ điển Bách Khoa, 2012
Mô tả vật lý 112 tr. ; 21 cm
Từ khóa tự do Cơ bản
Từ khóa tự do Đạo cao đài
Từ khóa tự do Đạo
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Tri thức
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131592
0022
004BCAE1507-4AC0-473A-B8D9-ADA4762D3CFB
005201505260912
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150526091222|bnamtd|y20150525154907|znamtd
082 |a229.592|bNG-N
100 |aNguyễn, Minh Ngọc
245 |aĐạo cao đài tri thức cơ bản / |cTS. Nguyễn Minh Ngọc
260 |aH. : |bNxb Từ điển Bách Khoa, |c2012
300 |a112 tr. ; |c21 cm
653 |aCơ bản
653 |aĐạo cao đài
653 |aĐạo
653 |aTín ngưỡng
653 |aTri thức
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/200_tongiao/290_cactongiaokhac/daocaodaitrithuccoban/daocaodaitrithuccoban_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào