Sách TK Tiếng Việt
658 NG-V
Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức /
DDC 658
Tác giả CN Ngô, Việt Trung
Nhan đề Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức / Ngô Việt Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Bưu điện, 2005
Mô tả vật lý 529 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Tài liệu cung cấp các thông tin về tổ chức, quản lý trong thừoi đại công nghệ thông tin và tri thức
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Tri thức
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01209710
000 00000cam a2200000 4500
00127994
0022
0042D6B6557-4054-4D82-9C39-29B8E82680A0
005201501301350
008100118s2005 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020|c58800 VND
039|y20150130135019|zhonghanh
041 |avie
044 |avm|
082 |a658|223|bNG-V
100 |aNgô, Việt Trung
245 |aTổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức / |cNgô Việt Trung
260 |aHà Nội : |bNxb. Bưu điện, |c2005
300 |a529 tr. ; |c19 cm
520 |aTài liệu cung cấp các thông tin về tổ chức, quản lý trong thừoi đại công nghệ thông tin và tri thức
653 |aTin học
653 |aThông tin
653 |aQuản trị
653 |aCông nghệ
653 |aTổ chức
653 |aTri thức
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01209710
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01209710 Kho Sách TK Tiếng Việt 658 NG-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào