Sách TK Ngoại Văn
006.31 CH-C
Machine Learning and Security :
DDC 006.31
Tác giả CN Chio, Clarence
Nhan đề Machine Learning and Security : Protecting Systems with Data and Algorithms / Clarence Chio
Lần xuất bản 1st Ed
Thông tin xuất bản USA. : O’Reilly Media, 2018
Mô tả vật lý 385 p. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do máy học
Môn học Khai phá dữ liệu và máy học trong An toàn hệ thống
Tác giả(bs) CN David Freeman
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179759
0023
0043D7B155B-3CD2-4E8A-AC57-CC9598BF4A70
005202308161445
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|a20230816144504|btdnam|y20230717101847|zntanguyet
082 |a006.31|bCH-C
100 |aChio, Clarence
245 |aMachine Learning and Security : |bProtecting Systems with Data and Algorithms / |cClarence Chio
250 |a1st Ed
260 |aUSA. : |bO’Reilly Media, |c2018
300 |a385 p. ; |c23 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCNTT
653 |amáy học
690 |aKhai phá dữ liệu và máy học trong An toàn hệ thống
692|aKhai phá dữ liệu và máy học trong An toàn hệ thống|b7E1050.22
700 |aDavid Freeman
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào