Sách TK Ngoại Văn
658.05 BA-D
Information System, Management, Organization and Control :
DDC 658.05
Tác giả CN Baglieri, Daniela
Nhan đề Information System, Management, Organization and Control : Smart Practice and Effects / Daniela Baglieri
Thông tin xuất bản NY : Springer, 2014
Mô tả vật lý 297 p. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Môn học Kiểm soát hệ thống
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179714
0023
0041ACE1D91-FD92-438A-B2D2-38E6DB0568BC
005202308161456
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|a20230816145648|btdnam|y20230629152602|zntanguyet
082 |a658.05|bBA-D
100 |aBaglieri, Daniela
245 |aInformation System, Management, Organization and Control : |bSmart Practice and Effects / |cDaniela Baglieri
260 |aNY : |bSpringer, |c2014
300 |a297 p. ; |c23 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCNTT
690 |aKiểm soát hệ thống
692|aKiểm soát hệ thống|b7E1059.22
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào