Sách TK Ngoại Văn
657.4 SE-S
Information Technology Control and Audit /
DDC 657.4
Tác giả CN Senft, Sandra
Nhan đề Information Technology Control and Audit / Sandra Senft
Lần xuất bản 3rd Ed
Thông tin xuất bản NY : CRC Press, 2009
Mô tả vật lý 804 p. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do CNTT
Từ khóa tự do Audit
Môn học Kiểm soát hệ thống
Tác giả(bs) CN Frederick Gallegos
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179713
0023
004A5F85229-7838-4967-B302-09393C4D9E0D
005202308161456
008081223s2009 xxu eng
0091 0
039|a20230816145621|btdnam|y20230629152159|zntanguyet
082 |a657.4|bSE-S
100 |aSenft, Sandra
245 |aInformation Technology Control and Audit / |cSandra Senft
250 |a3rd Ed
260 |aNY : |bCRC Press, |c2009
300 |a804 p. ; |c27 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCNTT
653 |aAudit
690 |aKiểm soát hệ thống
692|aKiểm soát hệ thống|b7E1059.22
700 |aFrederick Gallegos
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào