Luận văn
420 TR-P
Passive sentences in english book for economics and business with reference to the vietnamese translation equivalents :
DDC 420
Tác giả CN Tran, Thi Minh Phuong
Nhan đề Passive sentences in english book for economics and business with reference to the vietnamese translation equivalents : Câu bị động dùng trong sách tiếng anh kinh tế và kinh doanh liên hệ với tương đương dịch thuật tiếng việt / Tran Thi Minh Phuong, GVHD: Pham Thi Tuyet Huong
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 64tr. ; A4
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Economics
Từ khóa tự do Business
Từ khóa tự do Vietnamese
Từ khóa tự do Passive
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01500753, 08100269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133194
0027
004B8700B44-532E-4C40-9C49-A2F9A3C9E9A5
005201506121428
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150612142740|zthuvienhou01
082 |a420|bTR-P
100 |aTran, Thi Minh Phuong
245 |aPassive sentences in english book for economics and business with reference to the vietnamese translation equivalents : |bCâu bị động dùng trong sách tiếng anh kinh tế và kinh doanh liên hệ với tương đương dịch thuật tiếng việt / |cTran Thi Minh Phuong, GVHD: Pham Thi Tuyet Huong
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a64tr. ; |cA4
653 |aEnglish
653 |aEconomics
653 |aBusiness
653 |aVietnamese
653 |aPassive
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01500753, 08100269
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500753 Kho Luận văn 420 TR-P Luận văn 1
2 08100269 Kho Luận văn 420 TR-P Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào