Sách TK Tiếng Việt
660.6 NG-H
Công nghệ sinh học :
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Như Hiền,
Nhan đề Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, inh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 227Tr ; 19 x 27cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học tế bào
Từ khóa tự do Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh học phân tử và tế bào
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 01206115-7, 01206156
000 00000cam a2200000 4500
001784
0022
0041297
005201501151225
008081111s2007 vm| fe 000 0 vie d
0091 0
039|a20150115122508|bhou10|c20150115122355|dhou10|y20140830224033|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a660.6|223|bNG-H
100 |aNguyễn, Như Hiền,|cPGS.TS.
245 |aCông nghệ sinh học : |bDùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / |cPGS.TS. Nguyễn Như Hiền. |nTập 1, |pinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a227Tr ; |c19 x 27cm
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
653 |aSinh học
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aSinh học tế bào
653 |aCơ sở khoa học của công nghệ sinh học
653 |aSinh học phân tử và tế bào
653 |aSinh học phân tử
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 01206115-7, 01206156
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01206156 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 1
2 01206115 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 2
3 01206116 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 3
4 01206117 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 NG-H Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào