Sách TK Tiếng Việt
335.4346 KI-D
Bác Hồ với các tướng lĩnh /
DDC 335.4346
Tác giả CN Kim, Dung
Nhan đề Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Chí Thắng, Hải Anh tuyển chọn và biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2000
Mô tả vật lý 189 tr. ; 19 cm
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hồi ký
Từ khóa tự do Danh nhân quân sự
Tác giả(bs) CN Chí Thắng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01209800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127844
0022
0043A55430D-4DAB-45B6-A290-3AD8FD898222
005201501291402
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20150129140242|zhou09
082 |a335.4346|bKI-D
100 |aKim, Dung
245 |aBác Hồ với các tướng lĩnh / |cKim Dung, Chí Thắng, Hải Anh tuyển chọn và biên soạn
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2000
300 |a189 tr. ; |c19 cm
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHồi ký
653 |aDanh nhân quân sự
700 |aChí Thắng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01209800
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01209800 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 KI-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào