Sách TK Tiếng Việt
959.704092 PH-L
Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh :
DDC 959.704092
Tác giả CN Phan, Ngọc Liên
Nhan đề Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh : Hoạt động thực tiễn và lý luận cách mạng / Phan Ngọc Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 396 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giới thiệu về Hồ Chí Minh - chiến sĩ cách mạng quốc tế; Những hoạt động quốc tế của Bác và tư tưởng của người về những vấn đề quốc tế
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Chiến sĩcách mạng quốc tế
Từ khóa tự do Lý luận cách mạng
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01208815-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127001
0022
004F5C3F9DB-9A29-4F5E-93B1-670CD342CAD6
005201501240913
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150124091305|zhou09
082 |a959.704092|bPH-L
100 |aPhan, Ngọc Liên
245 |aChiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh : |bHoạt động thực tiễn và lý luận cách mạng / |cPhan Ngọc Liên
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2010
300 |a396 tr. ; |c21 cm
520 |aGiới thiệu về Hồ Chí Minh - chiến sĩ cách mạng quốc tế; Những hoạt động quốc tế của Bác và tư tưởng của người về những vấn đề quốc tế
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHồ Chí Minh
653 |aChiến sĩcách mạng quốc tế
653 |aLý luận cách mạng
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01208815-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01208815 Kho Sách TK Tiếng Việt 959.704092 PH-L Sách Tiếng Việt 1
2 01208816 Kho Sách TK Tiếng Việt 959.704092 PH-L Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào