Sách TK Tiếng Việt
574 NG-H
Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm /
DDC 574
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Nhan đề Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm / GS.TS. Nguyễn Thị Hiền
Nhan đề khác The languae of techno-food processing in English
Lần xuất bản tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 272tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do công nghệ
Từ khóa tự do thực phẩm
Từ khóa tự do food
Từ khóa tự do Biotechnology
Khoa Viện CNSH & CNTP
Tác giả(bs) CN ThS. Lê thị Lan Chi; TS. Từ Việt Phú; PGS.TS. Lương Hồng Nga
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10141268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179854
0022
004B7DAC0C7-B15F-43C2-B23C-4B60A0CEB71A
005202309081504
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20230908150458|zntpthao
082 |a574|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Hiền
245 |aTiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm / |cGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
246 |aThe languae of techno-food processing in English
250 |atái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2019
300 |a272tr. ; |c27cm
653 |aTiếng anh
653 |acông nghệ
653 |athực phẩm
653 |afood
653 |aBiotechnology
690 |aViện CNSH & CNTP
700 |aThS. Lê thị Lan Chi; TS. Từ Việt Phú; PGS.TS. Lương Hồng Nga
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10141268
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141268 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 574 NG-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào