Sách TK Tiếng Việt
519.076 NG-V
Bài tập xác suất và thống kê toán :
DDC 519.076
Tác giả CN Nguyễn, Cao Văn
Nhan đề Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / PGS.TS. Nguyễn Cao Văn
Lần xuất bản in lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006
Mô tả vật lý 258tr. : bảng biểu ; 20.5cm
Tóm tắt Bao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
Từ khóa tự do toán học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do xác suất
Từ khóa tự do thống kê toán học
Từ khóa tự do Nguyễn Cao Văn
Khoa Viện CNSH & CNTP
Môn học Xác suất thống kê
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(3): 10141261-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179853
0022
0040DA5058F-F136-4583-84D8-0016C9CBE323
005202309081452
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230908145223|zntpthao
082 |a519.076|bNG-V
100 |aNguyễn, Cao Văn
245 |aBài tập xác suất và thống kê toán : |bDùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh / |cPGS.TS. Nguyễn Cao Văn
250 |ain lần thứ ba có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2006
300 |a258tr. : |bbảng biểu ; |c20.5cm
520 |aBao gồm phần lý thuyết, hướng dẫn cách giải và đáp số của các bài toán về biến ngẫu nhiên, xác suất, và thống kê toán
653 |atoán học
653 |aBài tập
653 |axác suất
653 |athống kê toán học
653 |aNguyễn Cao Văn
690 |aViện CNSH & CNTP
692 |aXác suất thống kê
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(3): 10141261-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141261 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.076 NG-V Sách Tiếng Việt 1
2 10141262 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.076 NG-V Sách Tiếng Việt 2
3 10141263 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.076 NG-V Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào