Sách TK Tiếng Việt
002 NG-G
Suy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện :
DDC 002
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Giới
Nhan đề Suy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện : (tiểu luận và các bài viết chọn lọc) / THS.Nguyễn Hữu Giới
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 544 tr ; : Hình ảnh ; 21 cm
Tóm tắt Gồm những bài viết, tiểu luận về sách, nghề in và xuất bản ở nước ta. Về văn hoá đọc trong bối cảnh bùng nổ truyền thông, ngày hội đọc sách ở Việt Nam. Về thư viện hôm nay và ngày mai, thư viện Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức, hội nhập và phát triển...
Từ khóa tự do Tiểu luận
Từ khóa tự do Sách
Từ khóa tự do Thư viện
Từ khóa tự do Bài viết
Từ khóa tự do Văn hóa đọc
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101272
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07112455-6
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(3): 09103746-8
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10141269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179849
0022
004CD934375-BEA1-4A7E-8E8C-B39C013DC60E
005202310121023
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231012102356|bnhnam6|y20230817095136|ztcphuong
082 |a002|bNG-G
100 |aNguyễn, Hữu Giới
245 |aSuy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện : |b(tiểu luận và các bài viết chọn lọc) / |cTHS.Nguyễn Hữu Giới
260 |aH. : |bLao động, |c2023
300 |a544 tr ; : |bHình ảnh ; |c21 cm
520 |aGồm những bài viết, tiểu luận về sách, nghề in và xuất bản ở nước ta. Về văn hoá đọc trong bối cảnh bùng nổ truyền thông, ngày hội đọc sách ở Việt Nam. Về thư viện hôm nay và ngày mai, thư viện Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức, hội nhập và phát triển...
653 |aTiểu luận
653 |aSách
653 |aThư viện
653 |aBài viết
653 |aVăn hóa đọc
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101272
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07112455-6
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(3): 09103746-8
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10141269
890|a7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141269 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 002 NG-G Sách Tiếng Việt 3
2 07112455 Kho Khoa Luật 002 NG-G Sách Tiếng Việt 1
3 07112456 Kho Khoa Luật 002 NG-G Sách Tiếng Việt 2
4 09103746 Kho Khoa Tiếng Anh 002 NG-G Sách Tiếng Việt 4
5 09103747 Kho Khoa Tiếng Anh 002 NG-G Sách Tiếng Việt 5
6 09103748 Kho Khoa Tiếng Anh 002 NG-G Sách Tiếng Việt 6
7 02101272 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 002 NG-G Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào