Sách TK Tiếng Việt
347.597 LUA
Bộ luật tố tụng Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021
DDC 347.597
Nhan đề Bộ luật tố tụng Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 519 tr ; 19cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bộ Luật
Từ khóa tự do Tố Tụng Hình Sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07112441-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179845
0022
004A8FB0281-0E9A-46C0-AF2D-A73D7BC5749C
005202308111103
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230811110322|ztcphuong
082 |a347.597|bLUA
245 |aBộ luật tố tụng Hình Sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2022
300 |a519 tr ; |c19cm
653 |aViệt Nam
653 |aBộ Luật
653 |aTố Tụng Hình Sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07112441-5
890|a5|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112441 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:06-12-2023
2 07112442 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07112443 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07112444 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:21-12-2023
5 07112445 Kho Khoa Luật 347.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào