Sách TK Tiếng Việt
346.597 LUA
Luật thương mại
DDC 346.597
Nhan đề Luật thương mại
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2023
Mô tả vật lý 191 tr ; 19 cm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật thương mại
Từ khóa tự do Thương mại
Môn học Thương mại điện tử-7E4515.22
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07112436-40
000 00000cam a2200000 4500
00179844
0022
004A8A3CC64-DD60-436B-A310-91B142AD1510
005202310250949
008091223s2023 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20231025094937|btdnam|y20230811105204|ztcphuong
041 |avie
044 |avm|
082 |a346.597|bLUA
245 |aLuật thương mại
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2023
300 |a191 tr ; |c19 cm
653 |aPháp luật
653 |aLuật thương mại
653 |aThương mại
692|aThương mại điện tử|b7E4515.22
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07112436-40
890|a5|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112440 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
2 07112436 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
3 07112437 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
4 07112438 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
5 07112439 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào