Sách TK Tiếng Việt
346.597 LUA
Luật doanh nghiệp năm 2020
DDC 346.597
Nhan đề Luật doanh nghiệp năm 2020
Nhan đề Được sửa đổi, bổ sung năm 2022
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 316 tr ; 13x19 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07112431-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179843
0022
00423EFB8EF-E295-49B1-A9E4-B16B44EE7870
005202308111047
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230811104732|ztcphuong
082 |a346.597|bLUA
245 |aLuật doanh nghiệp năm 2020
245|bĐược sửa đổi, bổ sung năm 2022
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2022
300 |a316 tr ; |c13x19 cm
653 |aLuật
653 |aLuật doanh nghiệp
653 |aDoanh nghiệp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07112431-5
890|a5|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07112435 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
2 07112431 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
3 07112432 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
4 07112433 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
5 07112434 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào