Sách TK Tiếng Việt
339 VU-D
101 Bài tập kinh tế vĩ mô /
DDC 339
Tác giả CN Vũ, Kim Dũng
Nhan đề 101 Bài tập kinh tế vĩ mô / Vũ Kim Dũng
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2006
Mô tả vật lý 176tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do 101
Từ khóa tự do Vĩ mô
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161340
0022
004D632FB13-9586-4390-8DC1-5664D2849A68
005201701041446
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20170104144639|znamtd
082 |a339|bVU-D
100 |aVũ, Kim Dũng
245 |a101 Bài tập kinh tế vĩ mô / |cVũ Kim Dũng
260 |aH. : |bThế giới, |c2006
300 |a176tr. ; |c24 cm
653 |aBài tập
653 |aQuản trị
653 |aKinh tế
653 |a101
653 |aVĩ mô
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào