Sách TK Tiếng Việt
158.9, 335.1 NG-L
100 bí quyết kinh điển trong kinh doanh của Đại học Harvard /
DDC 158.9, 335.1
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Lân
Nhan đề 100 bí quyết kinh điển trong kinh doanh của Đại học Harvard / Nguyễn Hồng Lân
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2004
Mô tả vật lý 296tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tâm lý
Từ khóa tự do Tâm lý học quản lý
Tác giả(bs) CN Chu Minh ( biên soạn )
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06100588
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136040
0022
00496D063CD-205D-437E-AAC1-CED6569D90AF
005201507290901
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20150729090115|ztrangdk
082 |a 158.9, 335.1|bNG-L
100 |aNguyễn, Hồng Lân
245 |a100 bí quyết kinh điển trong kinh doanh của Đại học Harvard / |cNguyễn Hồng Lân
260 |aH. : |bThanh niên, |c2004
300 |a296tr. ; |c19cm.
653 |aKinh tế
653 |aTâm lý
653 |aTâm lý học quản lý
700 |aChu Minh ( biên soạn )
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06100588
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06100588 Kho Khoa Kinh tế 158.9335 NG-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào