Sách TK Tiếng Việt
330.95 PH-L
Asean những vấn đề và xu hướng /
DDC 330.95
Tác giả CN Phạm, Nguyên Long
Nhan đề Asean những vấn đề và xu hướng / Phạm Nguyên Long chủ biên
Thông tin xuất bản Hàn Nội : Khoa học xã hội, 1997
Mô tả vật lý 450 tr ; 21 cm
Tùng thư Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Tóm tắt Trình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Asean
Từ khóa tự do Hợp tác
Từ khóa tự do Ngoại giao
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01210088
000 00000cam a2200000 4500
0012346
0022
0044561
005201502051046
008100324s1997 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150205104642|bhou05|y20140830225637|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082 |a330.95|223|bPH-L
100|aPhạm, Nguyên Long
245 |a Asean những vấn đề và xu hướng / |cPhạm Nguyên Long chủ biên
260 |aHàn Nội : |bKhoa học xã hội, |c1997
300 |a450 tr ; |c21 cm
490|aTrung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu Đông Nam Á
520 |aTrình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
653 |aKinh tế
653 |aAsean
653 |aHợp tác
653 |aNgoại giao
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01210088
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01210088 Kho Sách TK Tiếng Việt 330.95 PH-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào