Khóa luận
660.6 NG-L
Nghiên cứu xác định đặc tính của một số chủng vi khuẩn thủy phân agar phân lập tại Việt Nam /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lệ
Nhan đề Nghiên cứu xác định đặc tính của một số chủng vi khuẩn thủy phân agar phân lập tại Việt Nam / Nguyễn Thị Lệ; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 58tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề nghiên cứu đặc tính chủng vi khuẩn thủy phân agar
Từ khóa tự do phân lập
Từ khóa tự do thủy phân
Từ khóa tự do vi khuẩn
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174640
0028
004B6EE37CC-CB93-4B94-8E02-86E8C5558D09
005202109041114
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210903211430|zntpthao
082 |a660.6|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Lệ
245 |aNghiên cứu xác định đặc tính của một số chủng vi khuẩn thủy phân agar phân lập tại Việt Nam / |cNguyễn Thị Lệ; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a58tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |anghiên cứu đặc tính chủng vi khuẩn thủy phân agar
653 |aphân lập
653 |athủy phân
653 |avi khuẩn
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào