Khóa luận
660.6 NG-H
Nghiên cứu xác định đặc tính enzyme thủy phân Lignocellulose của một số chủng vi nấm chịu axit mạnh phân lập tại Việt Nam /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hòa
Nhan đề Nghiên cứu xác định đặc tính enzyme thủy phân Lignocellulose của một số chủng vi nấm chịu axit mạnh phân lập tại Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 63tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề enzyme thủy phân Lignocellulose
Từ khóa tự do enzyme
Từ khóa tự do Lignocellulose
Từ khóa tự do vi nấm
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174638
0028
0047ED8E2E2-39EC-4EF5-A72F-CA4A549A8416
005202109040915
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210903191554|zntpthao
082 |a660.6|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Hòa
245 |aNghiên cứu xác định đặc tính enzyme thủy phân Lignocellulose của một số chủng vi nấm chịu axit mạnh phân lập tại Việt Nam / |cNguyễn Thị Hòa; GVHD PGS. TS. Vũ Nguyên Thành
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a63tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |aenzyme thủy phân Lignocellulose
653 |aenzyme
653 |aLignocellulose
653 |avi nấm
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào