Khóa luận
660.6 DU-H
Nghiên cứu biến đổi di truyền ở một bệnh nhân mắc dị tật tim bẩm sinh bằng phương pháp giải trình tự vùng gen mã hóa /
DDC 660.6
Tác giả CN Dương, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Nghiên cứu biến đổi di truyền ở một bệnh nhân mắc dị tật tim bẩm sinh bằng phương pháp giải trình tự vùng gen mã hóa / Dương Thị Hồng Hạnh; GVHD PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 73tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề nghiên cứu biến đổi di truyền
Từ khóa tự do di truyền
Từ khóa tự do giải trình tự
Từ khóa tự do tim bẩm sinh
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174637
0028
0043CDA21B1-8B5B-4D09-83DF-6466A90F4647
005202109040855
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210903185523|zntpthao
082 |a660.6|bDU-H
100 |aDương, Thị Hồng Hạnh
245 |aNghiên cứu biến đổi di truyền ở một bệnh nhân mắc dị tật tim bẩm sinh bằng phương pháp giải trình tự vùng gen mã hóa / |cDương Thị Hồng Hạnh; GVHD PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a73tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |anghiên cứu biến đổi di truyền
653 |adi truyền
653 |agiải trình tự
653 |atim bẩm sinh
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào