Opac-Dmd And Related Information 
Báo, tạp chí
343.67
Tạp chí Luật học :
DDC 343.67
Nhan đề Tạp chí Luật học : Asean - 50 năm hình thành và phát triển / Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề khác Jurisprudence journal
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 116 tr.
Kỳ phát hành 1 số 1 tháng
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Tạp chí
Địa chỉ 01Kho Báo, tạp chí(1): 01400002
Vốn tư liệu
Từ 17/05/2019 đến
Đã nhận
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00173967
0026
004874D43BF-44F2-406B-9E29-4C1264669189
005202009301029
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a0868 - 3522
039|y20200929202923|znthhanh
082 |a343.67
245 |aTạp chí Luật học : |bAsean - 50 năm hình thành và phát triển / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
246 |aJurisprudence journal
260 |aH. : |bTrường Đại học Luật Hà Nội, |c2019
300 |a116 tr.
310 |a1 số 1 tháng
653 |aLuật
653 |aLuật học
653 |aTạp chí
852|a01|bKho Báo, tạp chí|j(1): 01400002
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01400002 Kho Báo, tạp chí 343.67 Báo, Tạp chí 1
  1 of 1 


Đây là một ấn phẩm

Có 2 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư Viện Trung Tâm

Từ: 17/05/2019 đến: 17/05/2021

0 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng

Tại thư viện: Thư Viện Trung Tâm

Từ: 17/05/2019 đến: 17/06/2019

0 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào